De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is afkomstig van Q-Park en is zorgvuldig en verantwoord samengesteld. Q-Park wijst alle expliciete en impliciete garanties ten aanzien van de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van informatie op deze website van de hand. Indien u zich op deze informatie verlaat, doet u dat volledig voor eigen risico.

Q-Park is niet verantwoordelijk voor de aard, inhoud en beschikbaarheid van eventuele 'offsite'-pagina's of andere websites die gelinkt zijn aan of vermeld staan op de website van Q-Park. Links naar andere websites betekenen niet dat Q-Park instemt met of haar goedkeuring hecht aan de producten, diensten, het beleid of de opvattingen van de betrokken onderneming of persoon.

Noch Q-Park noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade) als gevolg van gegevensverlies of winstderving voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website? Hieronder vallen ook virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Q-Park en haar werkmaatschappijen en worden gebruikt met toestemming van de eigenaar.

Personen die deze website raadplegen, mogen delen daarvan overnemen, opslaan, kopiëren (met uitzondering van de programmatuur van de website of delen daarvan) en distribueren, doch uitsluitend voor persoonlijke informatieve en niet-commerciële doeleinden. Reproducties mogen niet worden verkocht met het oog op commerciële winst, noch mogen zij worden gewijzigd of gebruikt voor ander publicaties of websites.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om te zorgen dat de website altijd operationeel is, aanvaardt Q-Park geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid indien de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen die buiten haar macht liggen. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of gecorrigeerd.

arrow
Betaalmethodes
Maestro
Visa
Mastercard
Bancontact - Mister Cash
Diners Club Card
iDeal