Uw parkingproject met Q-Park

 

Parkeergelegenheid is een onderwerp dat nogal wat plaats inneemt. U kan dat letterlijk nemen, maar ook figuurlijk, aangezien de betrokken partijen vaak verschillen van project tot project. Sinds onze oprichting in 1998 heeft Q-Park een diepgaande expertise opgebouwd die beantwoordt aan de specifieke noden van iedere partij. Eén ding hebben onze oplossingen gemeen: ze groeien steeds uit een hechte samenwerking voor het best mogelijke resultaat.

Onderzoek en ontwikkeling

Q-Park heeft een eigen Business Intelligence groep. In dit kenniscentrum werken verkeerskundigen, bedrijfskundigen in projectteams samen aan maatgesneden parkeeradvies. Zij bieden de volgende producten:

 

 • Verkeers- en parkeeronderzoek
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Datawarehouse analyses
 • Pricing onderzoek/calculaties & advisering
 • Klanttevredenheidsonderzoek

 

Samenwerking

Als het gaat om mobiliteit en infrastructuur zijn op nationaal, regionaal en lokaal niveau een aantal trends zichtbaar. Deze trends komen voort uit een verschuiving in de relatie tussen markt en overheid, de verdere decentralisatie van overheidsbevoegdheden en de EU-regelgeving op het gebied van marktwerking.

Operationeel management

Q-Park biedt een breed scala aan diensten die nodig zijn om een parkeerfaciliteit te exploiteren en beheren.

 

 • Technisch beheer
 • Commercieel beheer
 • Administratief en abonnementen beheer
 • Q-Park Customer Desk

 

 

 

 

Ontwerp & bouw

Bij de begeleiding van ontwerp, bouw en renovatie wordt altijd rekening gehouden met de architectuur van de omgeving.
Q-Park staat voor Quality in Parking, dit vertaalt zich in:

 

 • Kwaliteit
 • Veiligheid
 • Snelheid en toegankelijkheid
 • Gastvrijheid
IK WIL PARKEREN

IK WIL PARKEREN

Stad/luchthaven
Verfijn >