Corporate informatie

Corporate informatie

Q-Park is een internationale off-street parkeeronderneming, gericht op hoogwaardige parkeerdienstverlening in gebouwde parkeervoorzieningen en parkeerterreinen op strategische locaties. De kernactiviteiten betreffen binnenstedelijk multifunctioneel parkeren, parkeren bij openbaar vervoersknooppunten en parkeren bij ziekenhuizen.

 

Q-Park onderneemt met een lange termijn perspectief en vanuit een solide financiële basis. De aandeelhouders zijn institutionele beleggers waaronder pensioenfondsen en verzekeraars.

 

Q-Park maakt de belofte ‘Quality in parking’ waar door:

  • Aandacht voor de behoefte van de klant.
  • Effectieve producten en diensten.
  • Betrokken medewerkers gericht op vier kernwaarden.
  • Optimaliseren van bedrijfsactiviteiten.
  • Investeren in ontwerp, ontwikkeling of renovatie van parkeerfaciliteiten.
  • Investeren in relaties, ethiek en maatschappelijk belang.

 

Corporate website

Landen
   Netherlands
Germany
   Belgium
   Great Britain
   France

  

Ireland
   Denmark
   Sweden
  

Norway

   Finland